Стъклени покриви

 Залезите и звездните нощи ще станат част от вашия живот.

 Стъклените покриви предлагат гъвкав дизайн, форма и размери. Различните стъкла създават чувство за безопасност, дори и при лоши метеорологични условия. И най-сложните покривни конструкции могат да се изпълнят безпроблемно със системите на Schuco. За големи търговски обекти, бизнес сгради, хотели могат да бъдат изпълнени покривни конструкции с широки подпорни разстояния.

 Стъклените покриви осигуряват естествена слънчева светлина, необходимо условие за положителна атмосфера.

glass_roofs1 glass_roofs2 glass_roofs3 glass_roofs4 glass_roofs5 glass_roofs6 glass_roofs7 glass_roofs8 glass_roofs9 glass_roofs10 glass_roofs11 glass_roofs12 glass_roofs13 glass_roofs14