Зимни градини

 Има много причини за изграждане на зимна градина:

  • нужда от по-голямо жилищно пространство
  • нужда от живот по-близко до природата

 Чрез изграждане на зимна градина по най-елегантен начин се внася въздух и природа в жилищното пространство.

 Висококачествените конструкции увеличават стойността на дома. Осигуряват буферна зона, която помага за пестенето на средства за енергия през летните и зимни месеци. Разликата, между температурата на външния въздух и вътрешната температура на къщата със зимна градина, е по-малка от тази на къща без зимна градина. Това създава идеална защитна зона между вътрешния и външния климат – така наречената буферна зона. Този енергоспестяващ ефект работи ден и нощ, дори и без пряка слънчева светлина.

 Зимна градина изпълнена със светлина, осигурява пространство за почивка, независимо от сезона, независимо от вятъра или времето.

 Ние предлагаме широк спектър от възможности за дизайн, цветове по RAL за индивидуални решения и пълен комфорт.

winter_gardens1 winter_gardens2 winter_gardens3 winter_gardens4 winter_gardens5 winter_gardens6 winter_gardens7 winter_gardens8 winter_gardens9 winter_gardens10 winter_gardens11 winter_gardens12 winter_gardens13