Вентилируеми фасади

 Дизайнът на градските пространства изисква съчетаване на естетически вид и устойчивост на различните елементи. Външните повърхности на сградите са изложени на многобройни влияния: механични, химични, термични, атмосферни влияния и влияния свързани с човешката дейност. Добро решение, покриващо тези изисквания, са така наречените вентилируеми фасади. Те изпълняват функция на завършваща декоративна обработка на сградата, защитават стоящите под нея пластове, осигурявайки комфортни условия за живот .

 Вентилируемите фасади представляват многослойни типове конструкция: носеща конструкция, топлоизолационен панел, финишна облицовка, специални аксесоари и крепежни елементи. Външната облицовка е монтирана на определено разстояние от топлоизолационния панел, което създава въздушна междина, работеща на принципа на естествената вентилация. Системата позволява движение на фасадния материал при различни топлинни разширения, като в същото време не влияе на сигурното закрепване на отделните елементи.

 Препоръчителната монтажна междина е необходима за създаване на конвекция. Тази въздушна междина предпазва сградата от прегряване през лятото и охлаждане през зимата.

 Вентилируемите фасади позволяват сградата да „диша" и елиминира конденза вътре в жилищните помещения. Ето защо тези системи се използват както за новостроящи сгради (спомага за елиминирането на строителната влага), така и за ремонт на старо строителство ( значително се подобрява качеството на съществуващата сграда).

 Наличието на въздушна междина и топлоизолация осигуряват високо ниво на шумоизолация, параметър който е много важен за живот в големия град.

ventilated_facades1 ventilated_facades2 ventilated_facades3 ventilated_facades4 ventilated_facades5 ventilated_facades6 ventilated_facades7 ventilated_facades8 ventilated_facades9 ventilated_facades10 ventilated_facades11 ventilated_facades12 ventilated_facades13 ventilated_facades14 ventilated_facades15